Quakers at National Eisteddfod 2023

Quakers in Wales (Crynwyr Cymru) are taking a simple and radical approach to outreach this month, hosting a series of outdoor meetings for worship at the National Eisteddfod in North Wales from Monday 7 August.

A table of outreach materials in Welsh and in English

Every year, Quakers in Britain take a week to find imaginative ways to share their stories and deepen their faith. This year's theme is Simple. Radical. Spiritual. It highlights the spirituality and faith that inspires Quakers across Britain to improve their communities and the world around them.

This year Quakers in Wales (Crynwyr Cymru) will be getting a head start on Quaker Week by taking it to the National Eisteddfod in Boduan. The week-long festival is Wales's annual celebration of its culture and language. Each year, it draws over 150,000 visitors from across Wales and beyond.

Instead of a stall, Quakers will take to the Maes (field) to bring Quaker worship out in the open. They will host three short meetings over the course of the week. The first will have a focus on peace and the second will focus on climate justice. The final meeting will be focused on spirituality.

Meetings for Worship on the Maes will be on Monday, Wednesday and Friday at 1–1.15pm near the Gorsedd Circle. Do come and join us. Look out for Quakers wearing red t-shirts with the 'Syml. Radical. Ysbrydol.' message at the Eisteddfod throughout the week.

More information about Quakers in Wales (Crynwyr Cymru) can be found at https://crynwyr.cymru

Quaker Week in England and Scotland will take place in October, as it has in previous years. Order your Quaker Week materials!.

Mae Crynwyr Cymru yn estyn allan gyda'u neges: Syml. Radical. Ysbrydol. trwy gynnal cyfres o gyrddau addoli yn yr awyr agored ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol yng Ngogledd Cymru o ddydd Llun 7 o Awst.

Pob blwyddyn mae Crynwyr ym Mhrydain yn cael wythnos o ddigwyddiadau dychmygus i rannu eu storiau ac i ddyfnhau eu ffydd. Y thema eleni yw Syml. Radical. Ysbrydol. Mae'n amlygu'r ysbrydol a'r ffydd sy'n ysbrydoli Crynwyr ar draws Prydain i wella eu cymunedau a'r byd o'u cwmpas.

Eleni bydd Crynwyr Cymru yn ennill y blaen ar y gweddill trwy fynd a'u neges i'r Eisteddfod ym Moduan. Mae'r Ŵyl flynyddol, sy'n wythnos o hyd, yn dathlu iaith a diwylliant Cymru. Pob blwyddyn daw dros 15,000 o ymwelwyr o bob cwr o'r wlad a'r byd i ymweld â'r Ŵyl.

Yn hytrach na chael stondin, bydd y Crynwyr yn dod a'r addoliad i'r maes, allan yn yr awyr agored. Fe fydd tri cwrdd addoli byr yn ystod yr wythnos. Ffocws y cyntaf fydd Heddwch, Cynaliadwyedd fydd yr ail a'r trydydd ar yr Ysbrydol.

Fe gynhelir rhain ar y maes ger Cylch yr Orsedd ar ddydd Llun, Mercher, a Gwener o 1 – 1.15. Drychwch allan drwy'r wythnos am Grynwyr yn gwisgo crysau T coch gyda'r neges 'Syml. Radical. Ysbrydol'.

Ceir mwy o wybodaeth am Grynwyr Cymru ar https://crynwyr.cymru

Cynhelir Wythnos y Crynwyr yn Lloegr a'r Alban ym mis Hydref.

Archebwch eich deunyddiau Wythnos y Crynwyr!.

Find out more about Quaker Week / Darganfod mwy am Wythnos y Crynwyr